Kyrkans författningssamling

I kyrkans författningssamling publiceras de verkställighetsbestämmelser som Kyrkostyrelsens och biskopsmötet utfärdar.

178 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av en tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift

177 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka, ett annat kristet trossamfund eller en annan kristen sammanslutning kan förrätta gudstjänster och utföra kyrkliga förrättningar

176 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

175 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan

174 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller andra sammanslutningar att ordna konfirmandundervisning

173 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst

172 Biskopsmötets beslut om examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde

171 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen

170 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

169 Biskopsmötets beslut om de intyg som krävs av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter

168 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

167 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna

166 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter

165 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavare som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift

164 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavare som utför arbete som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift

163 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst

162 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift

161 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för innehavare av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

159 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
159 bilaga: Kyrkans datasäkerhetspolicy 2022

155 Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna

121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker

97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna

Innehåller alla författningar som publicerats i Kyrkans författningssamling från nr 63

178 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av en tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift
177 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka, ett annat kristet trossamfund eller en annan kristen sammanslutning kan förrätta gudstjänster och utföra kyrkliga förrättningar
176 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
175 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
174 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller andra sammanslutningar att ordna konfirmandundervisning
173 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst
172 Biskopsmötets beslut om examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde
171 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
170 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
169 Biskopsmötets beslut om de intyg som krävs av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter
168 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
167 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
166 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter
165 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavare som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift
164 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavare som utför arbete som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift
163 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst
162 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift
161 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för innehavare av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
160 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 167/2023
159 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
158 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
157 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
156 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
155 Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna
154 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
153  Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 169/2023
152 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 175/2023
151 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller inrättningar att ordna konfirmandundervisning
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 174/2023
150 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 177/2023
149 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
148 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 173/2023
147 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
146 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsförhållanden
145 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 168/2023
144 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 171/2023
143 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
142 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
141 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavararen av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 162/2023
140 Biskopsmötets beslut om den examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 172/2023
139 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för barnverksamheten samt av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare för barnverksamheten som sin huvudsakliga uppgift
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 165/2023
138 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 161/2023
137 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 164/2023
136 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av tjänsteinnehavaren som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift
Upphävd fr.o.m. 4.9.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 178/2023
135 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 163/2023
134 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
133 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
132 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om kyrkans datasäkerhetspolicy
131 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas samt kyrkostyrelsens förvaltning under undantagsförhållanden
130 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.3.2023 genom kyrkostyrelsens beslut 24.1.2023/160
129 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
129 bilaga Kyrkans datasäkerhetspolicy 1.1.2020
Upphävts fr.o.m. 1.1.2023 genom kyrkostyrelsens beslut 13.12.2022/159
128 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
127 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av kyrkostyrelsens beslut 166/2023
126 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 176/2023
125 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Dessa ändringar har implementerats i nr 117 i författningssamlingen
124 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete
​​​​Upphävts genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/136-139 fr.o.m. 1.9.2020 och genom kyrkostyrelsens beslut 22.9.2020/141 fr.o.m 1.11.2020.
123 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantortjänst
123 bilaga Nr 66 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst 3
Upphävts fr.o.m. 1.9.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/135
122 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för en tjänst för diakonin
Upphävts fr.o.m. 1.9.2017 genom kyrkostyrelsens beslut 24.1.2017/124
121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker
120 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
Upphävts fr.o.m. 1.1.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 10.12.2019/129
119 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Dessa ändringar har implementerats i nr 117 i författningssamlingen.
118 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
117 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.1.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 10.12.2019/130
116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
Upphävd fr.o.m. 1.7.2023; ersatt av biskopsmötets beslut 170/2023
115 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.4.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 15.4.2014/117
114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
Upphävts fr.o.m 1.1.2021 genom biskopsmötets beslut 7.12.2020/145​
113 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
112 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen
111 Biskopsmötets beslut om ändring av biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Denna ändring har implementerats i nr 86 i författningssamlingen.
110 Biskopsmötets beslut om yrkeshögskoleexamen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet
109 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
Upphävts fr.o.m. 1.7.2015 genom kyrkostyrelsens beslut 20.5.2015/120
108 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
107 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker
Upphävts fr.o.m. 1.2.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 21.1.2014/115
106 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
Upphävts fr.o.m 1.1.2021 genom biskopsmötets beslut 7.12.2020/144
105 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/114
104 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
Upphävts fr.o.m. 1.8.2010 genom biskopsmötets beslut 9.2.2010/108
103 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som missionssekreterare
Upphävts fr.o.m. 1.9.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/136
102 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som kyrkans ungdomsarbetsledare
101 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst för diakonin
100 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
99 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om pastoralexamen
Dessa ändringar har implementerats i nr 80 i författningssamlingen
98 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 1.11.2006 genom biskopsmötets beslut 13.9.2006/105
97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna
96 Biskopsmötets beslut om den undervisning som skall ges den som ansluter sig till kyrkan
95 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen
94 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Beslutet har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
93 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
92 Biskopsmötets beslut om det tillstånd att anordna konfirmandundervisning som kan beviljas en kristen förening, stiftelse eller anstalt
91 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
90 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
I detta beslut ingår författningsändringarna nr 95 och 112
89 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
Upphävts fr.o.m. 1.4.2006 genom biskopsmötets beslut 14.2.2006/104
88 Biskopsmötets beslut om intyg som fordras av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter
Upphävs fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/113
87 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen
86 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
85 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildningar som förutsätts av dem som anställs i tjänst för arbetet bland barn
Upphävs fr.o.m. 1.3.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/90
84 Biskopsmötets beslut om examina och studier som fordras av vissa ordinander till prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98
83 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbärs för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker
Upphävts fr.o.m. 1.6.2009 genom kyrkostyrelsens beslut 21.4.2009/107
82 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete
Detta beslut har upphävts genom beslut 11.2.2004/93, som har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
81 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbete
Upphävs fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98
80 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
Upphävs fr.o.m. 1.1.2015 genom biskopsmötets beslut 4.12.2013/116
79 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen
78 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbäras för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker
Upphävts fr.o.m. 1.1.2002 genom kyrkostyrelsens beslut 18.9.2001/83
77 Biskopsmötets beslut om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
I detta beslut har beslut nr 79, 93, 94, 100 och 118 implementerats.
Upphävts fr.o.m. 1.10.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 8.9.2020/140.
76 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen
75 Biskopsmötets beslut om examen eller utbildning som förutsätts av dem som anställs för arbetet bland barn
Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 13.2.2002/85
74 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av sitt beslut om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen
73 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om den språkkunskap som krävs av en kyrkoherde
Denna ändring har implementerats i nr 64 i författningssamlingen
72 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet angående examina som krävs för kantorstjänst
Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89
71 Biskopsmötets beslut om examina och kunskapsprov som fordras av vissa ordinander till prästämbetet
Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 12.2.2002/84.
På studerande som inlett sina teologiska studier före den 1.3.2002 kan även bestämmelserna i beslut nr 71 tillämpas, se ikraftträdandebestämmelsen i beslut nr 84.
70 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbetet
69 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Upphävs fr.o.m. 1.10.2002 genom biskopsmötets beslut 10.9.2002/86
68 Kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
67 Biskopsmötets beslut om den språkkunskap som fordras av kantor
66 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89
65 Kyrkostyrelsens beslut om permittering
64 Biskopsmötets beslut om språkkunskaper som krävs av en kyrkoherde
63 Biskopsmötets beslut om den undervisning som i vissa fall skall meddelas vid inträde i kyrkan
Upphävs fr.o.m. 15.9.2004 genom biskopsmötets beslut 15.9.2004/96

Tillbaka till toppen