Kyrkan främjar respektfull debatt

Principerna för respektfull debatt kan man tillämpa förutom på diskussionen kring äktenskapsfrågan också på andra frågor som skapar spänningar. Principerna för respektfull debatt utesluter inte kritisk och öppen diskussion. Istället stöder och främjar de meningsutbytet genom att visa på vettiga spelregler för dialog.

Biskopsmötet har utformat principerna och de var ett svar på kyrkomötets begäran om att biskopsmötet främjar en respektfull debatt.

Kännetecken på en respektfull debatt är bland annat:

1. Respekt: debattörerna strävar efter att högakta den andra parten och visar det också för varandra, även om de skulle vara av olika åsikt.

Respektera den du debatterar med.

2. Strävan efter att lyssna och förstå: debattörerna strävar uppriktigt efter att förstå varandras utgångspunkter, slutledningar och motiveringar även när de kommer fram till olika uppfattningar. Var och en kan tala bara för sin egen del.

Lyssna och försök förstå.

3. Inriktning på sak: debattörerna inriktar sig på själva frågan och utmanar varandras motiveringar, och avhåller sig från att föra diskussionen in på till exempel personliga egenskaper, som med tanke på ämnet är oväsentliga. Det är till hjälp att notera saker som förenar.

Gå inte till personligt angrepp.

4. Ärligt och öppet framförande av egna åsikter: det är viktigt att föra fram sina egna åsikter, oberoende av om de känns halvfärdiga eller färdiga. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid motiveringarna.

Uttryck din åsikt öppet och ärligt.

5. Yttrandefrihet och ansvar: debattörerna respekterar varandras yttrandefrihet, försvarar den och avhåller sig från påverkningsmetoder som står i konflikt med den.

Respektera yttrandefriheten.

6. Öppenhet för förändring: debattörerna är öppna för att lyssna på den andra parten, att lära sig av denna och vid behov att revidera sina egna åsikter.

Var beredd att ändra dina åsikter.

Främja en respektfull debatt i kyrkans kommunikation.  #respektfulldebatt

Tillbaka till toppen