Förebyggande av utanförskap

#ingenblirensam

Kyrkans verksamhet bygger på att ingen ska känna utanförskap. Verksamheten i församlingen ska läggas upp så att alla kan delta. Detta kräver nya arbetssätt och arbetsmetoder för de anställda i församlingen.

Dokumentet lyfter upp riktlinjer för förebyggandet av utanförskap. Ett arbete som är såväl diakonalt som själavårdande.

Så att ingen blir ensam

Riktlinjer inom det fostrande arbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för förebyggande av utanförskap.

publikation (pdf)
Tillbaka till toppen