Församlingen och invandrarna

I sitt invandrararbete möter församlingarna invandrare och språk- och kulturgrupper med invandrarbakgrund i olika situationer:

  • Hjälp till asylsökande i deras asylprocess och stöd för deras välmående
  • Stöd till kvotflyktingar
  • Stöd för integrationen av invandrare genom delaktighet
  • Stöd för kristna invandrargruppers gudstjänstliv och sammankomster på olika språk genom att erbjuda lokaler, producera material på deras eget språk och skapa kontakter till svensk- och finskspråkiga kristna
  • Undervisning i kristendom för intresserade
  • Dialog med representanter för andra religioner och arbete för gemensamma frågor som är viktiga för religionerna
  • Arbete för att påverka attityderna både inom kyrkan och utåt
  • Påverkansarbete

Broschyren Välkommen till församlingen på olika språk

Tillbaka till toppen