Övervakningsorganet för kristna andaktsprogram

Yle och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sedan de första programmen sändes i radio 1926 samarbetat kring produktionen av andaktsprogram.

År 1968 inrättade Yle – tidigare Rundradion – ett särskilt övervakningsorgan för andaktsprogrammen, ÖO. Organet består av sju medlemmar: fyra från Evangelisk-lutherska kyrkan (varav en svenskspråkig), en från Ortodoxa kyrkan, en från Katolska kyrkan, en från Finlands frikyrkor och två från Yle. ÖO samlas fyra gånger per år.

Programregler

År 1985 antog ÖO särskilda anvisningar för dem som medverkar i andaktsprogrammen. Dessa anvisningar förnyades 2019 och tillämpas för samtliga kristna andaktsprogram i Yles kanaler. Läs anvisningarna här

Tillbaka till toppen