Reformerta kyrkor

Skotska kyrkan och EKD

Vår kyrka har nattvards- och predikostolsgemenskap med de lutherska medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet.

När det gäller de övriga reformatoriska kyrkorna gäller en officiell nattvards- och predikostolsgemenskap med Skotska kyrkan (på finska) sedan 1954, men den tillämpas sällan i praktiken.

Vår kyrka har praktisk nattvards- och predikostolsgemenskap med exempelvis landskyrkorna i den evangeliska kyrkan i Tyskland. Bland dessa finns också reformerta och unierade kyrkor. Den officiella grunden för denna gemenskap finns i samarbetsavtalet mellan vår kyrka och EKD (på finska), som gjordes upp år 2002 på basis av Meissenavtalet och Borgåöverenskommelsen. Samarbetet mellan vår kyrka och EKD ses över vid en konsultation vart tredje år. Konsultationen som ordnades i Berlin i juni 2018 genomfördes för första gången på trepartsbasis när även Svenska kyrkan deltog (Kommuniké 2018). Avsikten är att konsultationerna framöver alltid ordnas på trepartsbasis, följande gång i Sverige 2021.

Leuenbergkonkordin

Kyrkomötet fattade år 1977 beslut om att vår kyrka inte undertecknar Leuenbergkonkordin (1973), som ”förenar reformerta kyrkorna i Europa” på grund av de teologiska problem det innehåller. Vår kyrka har ändå deltagit i det teologiska arbetet inom Leuenbergska kyrkogemenskapen (numera Community of Protestant Churches in Europe, CPCE). Det har betytt t.ex. flera utlåtanden om CPCE:s teologiska dokument.

Dokumentation

Leuenbergkonkordins trespråkiga text:

Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie) – Agreement between Reformation Churches in Europe (Leuenberg Agreement) – Concorde entre Eglises issues de la Réforme en Europe (Concorde de Leuenberg) 1973. Frankfurt am Main 1993

På finska: Mietintö Euroopan reformatoristen kirkkojen Leuenbergin konkordiasta 1974. Pieksämäki 1975. Konkordis text som bilaga 1.
Mietintö osa 1
Mietintö osa 2

Risto Saarinen (ed.), Ekumeeninen työkirja s. 212-222

Tomi Karttunen: Tarpeellista ja mahdollista? Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisön jäsenyys, Teologinen Aikakauskirja 4/2009, s. 320-334

Leuenberg-CPCE and ELCF, Tomi Karttunen

Tillbaka till toppen