Ett gemensamt vittnesbörd – riktlinjer för missionsarbetet

Dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd 2023 utgör kyrkans allmänna riktlinjer. De godkändes av biskopsmötet den 26 oktober 2022. Dokumentet består av två delar. Början av texten beskriver de teologiska riktlinjerna för kyrkans mission. Den senare delen behandlar verksamhetsprinciperna, som bygger på de allmänna riktlinjerna. I grundavtalet förbinder sig missionsorganisationerna till att följa verksamhetsprinciperna i Ett gemensamt vittnesbörd 2023. Uppföljningen och övervakningen av att grundavtalet verkställs sköts av Kyrkans utrikesavdelning i samråd med kommittén för kyrkans mission, som rapporterar i ärendet till biskopsmötet.

Ett gemensamt vittnesbörd 2023

Evl.fi

Ett sätt att sätta sig in i dokumentet är att använda sig av den studiesida som skapats för syftet: Ett gemensamt vittnesbörd 2023 ((på finska)

Tillbaka till toppen