Konfirmandarbete

Konfirmandundervisningen är en av vår kyrkas mest omfattande verksamhetsformer. Syftet med de här sidorna är att stöda dem som jobbar med konfirmandarbetet!

Samhället har förändrats mycket. Konfirmandundervisningen har trots det här bevarat sin popularitet bland finländarna. År 2022 deltog ungefär 48 500 personer i olika åldrar i konfirmandundervisningen. Ungefär 74% av alla 15- åringar deltog i konfirmandundervisning år 2022. Av alla de 15- åringar som hör till kyrkan deltog 90,9% i konfirmandundervisning år 2022.

Konfirmandundervisning för alla!

Det är viktigt att alla får möjligheten att delta i konfirmandundervisning, oberoende av ålder, bakgrund eller särskilda behov. Idag finns det därför många olika former av konfirmandundervisning. Lägren är fortfarande populära, men behovet av alternativa former för konfirmandundervisning ökar. Under fliken Konfirmandundervisning för alla finns information om konfirmandundervisning för vuxna och om konfirmandundervisning på distans. Materialet lämpar sig också för enskild skriba och mindre grupper.

För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ordnas det en så kallad omsorgsskriba. För den ansvarar omsorgsprästen Claus Terlinden. På senare tid har man också fått upp ögonen för neuropsykiatriska funktionsstörningar, läs-och skrivsvårigheter m.m. Ta frimodigt kontakt med oss på Kyrkans central för det svenska arbetet om du funderar kring de här frågorna med tanke på dina konfirmander.

Konfirmandplanen och planering av konfirmandarbete

Konfirmandplanen Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017 beskriver ett arbete som präglas av att de unga tillsammans med andra får fundera på livets stora frågor och vad det kan betyda att leva som en kristen. Målet är att de ska få uppleva gemenskap, trygghet, helighet och glädje. De ungas delaktighet betonas. Under fliken Konfirmandplanen och planering av konfirmandarbete finns material som underlättar och inspirerar planeringen av konfirmandarbetet. Där finns också information om Grön skriba och artiklar om Musiken i konfirmandarbetet och Bibeln i konfirmandarbetet.

Utvärdering av konfirmandarbetet

Konfirmandarbetet utvecklas och utvärderas ständigt. I fliken Utvärdering av konfirmandarbetet finns användbara verktyg för utvärdering. Där finns också information om den nationella utvärdering som görs varje år. Resultaten av den här självutvärderingen för konfirmander ger värdefull information för fortsatt utveckling av konfirmandarbetet både i enskilda församlingar, på stiftsnivå och i den ev.luth.kyrkan i Finland. År 2022 gjordes en internationell undersökning om konfirmandarbetet i tio olika länder. Resultaten från den undersökningen torde bli klara under år 2023 eller 2024. Några församlingar från Borgå stift deltog i undersökningen.

Mera information om konfirmandarbetet finns på de finska evl.plus- sidorna.

Planer och riktlinjer

Ta kontakt

asiantuntija

Helena Salenius

+358504343192

Eteläranta 10
00130, Helsinki

omsorgspräst

Claus Terlinden

+358406881451

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Tillbaka till toppen