Utbildningsverksamhet

Kyrkans forskning och utbildning stöder de församlingsanställdas kunnande

Varje år deltar över 1 000 kyrkligt anställda från i huvudsak de finskspråkiga stiften i utbildningar av Kyrkans forskning och utbildning.

Utbildningar av Kyrkans forskning och utbildning består ofta av längre utbildningsprocesser, där närstudieperioder varvas med församlingsarbete. Utbildningarna är på finska, men de anställda i Borgå stift är välkomna att delta i dem. Man kan delta i diskussionerna och göra inlärningsuppgifterna på sitt eget modersmål. Tyngdpunkten i utbildningsverksamheten ligger på pastoralexamina och kyrkans specialutbildningar.

Kyrkans forskning och utbildning verkar som specialsakkunnig inom utbildning med uppdraget att utveckla och koordinera kyrkans personalutbildning på riksnivå. Detta innebär ett intensivt samarbete med Kyrkostyrelsens olika enheter, stiften samt de utbildande institutionerna och organisationerna. Målet är att stöda yrkesutvecklingen för de sakkunniga i församlingarna och de kyrkliga organisationerna samt deras utveckling i arbetet.

Målet för Utbildningscentralen är att vara en högklassig utbildnings- och utvecklingsenhet som

  • stärker det andliga livet och tror på kyrkans arbete
  • möjliggör yrkesövergripande möten
  • inspirerar
  • lär tillsammans och
  • verkar i nätverk.

Utbildningsutbud av Kyrkans forskning och utbildning för följande år publiceras i Kyrkans personalutbildningskalender i augusti.

Tillbaka till toppen