Pastoralutbildning

För att fördjupa de kunskaper och färdigheter man behöver som präst, kan man inleda sin fortbildning med att genomföra en pastoralexamen (40sp).

För att kunna söka tjänst som kaplan eller kyrkoherde behöver man åtminstone ha avlagt pastoralexamen. 

Att avlägga pastoralexamen tar för det mesta 3-4 år. Stiften och Kyrkans utbildning ansvarar för pastoralutbildningen.

I Borgå stift ansvarar domkapitlet för pastoralutbildningen och du hittar mer information på stiftets webbplats.

Information om pastoralutbildning i de finska stiften hittar du på de finskspråkiga sidorna.

Tillbaka till toppen