Illustrationer för medlemsprofilerna

Projektet En kyrka för millennialerna lät göra en segmentundersökning med vilken det går att undersöka närmare vilka millennialmålgrupper som bor på olika församlingars områden.

För de fyra segment som formades utifrån undersökningen har man gjort illustrationer. Församlingarna kan använda illustrationerna som stöd när man undersöker den egna församlingens medlemsprofiler.

Segment 1 (öppensinnade kulturkristna)

Segment 2 (traditionella oberoende)

Segment 3 (öppensinnade världsförbättrare)

Segment 4 (traditionella troende)

Alla segment tillsammans.

Tillbaka till toppen