Åbo svenska församling skickar kort och brev till barn och föräldrar

Åbo svenska församling är en av 5 pilotförsamlingar inom Stigen i Borgå stift. Vi började arbetet med Stigen under våren 2021. V började med att lyssna på föreläsningar om Stigen och läsa allt material vi hittade på nätet. En arbetsgrupp på tre personer utsågs för arbetet: en präst, en ungdomsarbetsledare och en barnledare.

  • Vi gjorde ett beslut att börja arbetet med att fundera på barn i åldern 0-10 år.
  • Efter det kartlade vi vad vi har för verksamhet för barn, unga och barnfamiljer.
  • Vi gjorde en excel-tabell på vilken verksamhet vi har och till vilka åldersgrupper i Stigen verksamheten riktar sig till.
  • Excel-tabellen visade tydligt att vi har massor med verksamhet till 0-10 åringar och deras familjer.
  • Vårt problem är att vi har så lite deltagare i många av verksamheterna. Vissa verksamheter, som Familjecafé och Baby- och knatterytmiken, har stora deltagarmängder, men många andra har fåtal deltagare.
  • Vi diskuterade problemet och kom fram till att högst antagligen vet helt enkelt inte familjerna om all den verksamhet vi har. Vårt problem var alltså synlighet, kommunikation.

Vi bollade med olika idéer och kom fram till en plan. Vi ville göra att utskick till alla 1-10 åriga barn med både information om verksamhet vi har för barnet, familjen och för föräldrarna. Med brevet skulle vi också skicka ut ett kort till barnet. Tanken är att detta ska bli ett årligt utskick.

En tabell

Kortet: Kortet skulle inte vara ett födelsedagskort och det står ingenstans på kortet åt vilken ålders barn det skickats ut till. På framsidan på varje kort finns en bild av en ängel och en kort bön. På baksidan finns information om vem som ritat/målat bilden och vem som skrivit bönen. Vi ville ha olika änglabilder som inte liknar varandra för mycket. Vi efterlyste frivilliga att rita/måla bilder åt oss och fick en del att välja mellan. Vi visade bilderna vi fått in åt barn i olika åldrar och föräldrar och bad dem rösta för vilken ålders barn de tyckte vilka bilder kunde passa. De fick också rösta vilken storlek på kortet de tyckte skulle passa, A5 eller A6. På basen av denna röstning valde vi vilka 10 änglabilder vi använder (det var inte lätt) och vilken storlek. Det var tydligt att yngre barn (och deras föräldrar) ville ha ett större kort medan 9-10 -åringar ville ha ett kort i postkorts storlek. Vi sökte färdiga böner och avsnitt från psalmer som kunde passa till korten. Vi frågade tillstånd av några som skrivit passande texter, att få använda deras texter som böner i våra kort. Några böner skrev vi i arbetsgruppen själva eller med hjälp av några barn.

Tanken med korten är att barnen får något konkret att hålla i handen, fästa på väggen eller på kylskåpet. Det finns en fin bild på en ängel som förhoppningsvis lockar barnet och en kort bön som är lätt att läsa själv eller för föräldern att läsa upp för barnet. Korten är tänkt att användas flera år samma kortsamling, 1-åringar får varje år samma kort, 2-åringar samma kort osv. På detta sätt får samma barn aldrig samma kort och olika ålders barn i samma familj får olika kort, utan att vara födelsedagskort. Vi beslöt tidigt att inte göra födelsedagskort, för då borde de skickas ut rätt månad och det har vi inte resurser till att göra. Därför står det inte heller på korten för vilken ålders barn det skickats ut.

Flyer: I samma kuvert med kortet skickade vi ut en flyer (en vikt A4) åt föräldrarna. I flyern finns information om vilken verksamhet församlingen ordnar för barnen i den åldern, all verksamhet vi har för familjer och skilt verksamhet vi har för vuxna. Vi skrev också om kristendom i vardagen: hur man kan fira barnets dopdag, om kvällsbön och länkar till fler böner och verksamhet. Vi gjorde 4 olika flyers: 1-2 -åringar, 3-5 -åringar, 6-8 -åringar och 9-10 -åringar, enligt Stigen ålderskategorierna. I flyerna använde vi bilder från Stigen bildbanken. Flyern till 9-10 -åringar är skriven till barnen, i motsats till de övriga flyerna som är skrivna till föräldrarna.

Till flyerna valde vi vissa glasögon vi vill att ska synas: musik, dopet, diakoni, S:t Karins (Åbo svenska församling innehar alla svenskspråkiga i både Åbo och S:t Karins, varav S:t Karins är betydligt mindre och lätt glöms bort), bön och kristendom i vardagen.

Bild av broschyr  med text

Tanken är att flyern kan återanvändas till viss del varje år men med uppdaterad information om verksamhet. I flyern finns länk till församlingens hemsida, till en sida där det finns samlat länkar till all verksamhet som nämns i brevet.

I kuverten för 7-åringar satt vi med en skild inbjudan till välsignelsen inför skolstart och till dem som fyller 10 i år skickade vi inbjudan till 10.10.-festen (en fest för alla som fyller 10 år i år). Dessa inbjudningar har vi normalt skickat ut skilt till alla 7- och 10-åringar.

En av änglabilderna, som inte blev vald till korten, tryckte vi på kuverten.

På vårvintern 2022 bjöd vi in en grupp föräldrar en kväll och presenterade vad vi planerat att göra och bad om respons och idéer. Vi fick många bra tips vi inte själva tänkt på, bl.a. att översätta brevet även till finska och ha det på vår hemsida (många av medlemsfamiljerna är tvåspråkiga). Vi presenterade konceptet också till alla församlingsanställda och kunde då bolla idéer och tankar från olika synvinklar.

Under vintern 2021-22 samlade och valde vi änglabilderna, sökte bönerna och började forma flyern. Under våren 2022 fick vi korten färdiga och tryckta. I maj-juni gjorde vi flyerna färdiga och fick dom tryckta. I slutet av juni tog vi ut adresserna till barnen. I juli satt vi kort och flyers i kuvert, det blev sammanlagt 888 kuvert. 7-åringarnas kuvert skickade vi ut i slutet av juli (för att hinna i god tid innan välsignelsen inför skolstarten) och resten i början av augusti.

Broschyr med text

Vi försökte göra ett koncept som inte skulle kräva alltför mycket arbete årligen utan skulle vara lättare att bara uppdatera till följande år. Det tror vi att vi lyckats ganska bra med.

Vi har fått mycket positiv feedback om utskicket. Flera familjer har hittat vår verksamhet, som de inte vetat om. Vi kommer definitivt att fortsätta med detta koncept årligen men även utvärdera varje år vad man kunde göra annorlunda eller bättre.

Till näst ska vi börja fundera på hur vi ska utvidga Stigen-arbetet till fler åldersgrupper.

Tillbaka till toppen