Stöd till familjer

Kyrkans familjerådgivning ger professionell hjälp till familjer som behöver stöd

Det finns gånger i livet när det som bekymrar en känns lättare om man kan tala om det med någon i förtroende. Kyrkans familjerådgivning ger professionell hjälp till familjer, par och ensamstående i olika situationer i livet.

Välkommen att ta kontakt med kyrkans familjerådgivare till exempel när

  • det finns knutar i parförhållandet till exempel när det är svårt att tala med varandra eller på grund av otrohet
  • Relationerna mellan familjemedlemmarna är inflammerade
  • du överväger skilmässa eller behöver stöd efter en skilmässa
  • du behöver hjälp i en krissituation i livet.

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen ensam eller tillsammans med din partner eller familj. Familjerådgivningen ordnar också kurser för par och grupper för dem som skilt sig. Familjerådgivarna är sakkunniga som har terapiutbildning.

Alla samtal är konfidentiella. Besöken hos kyrkans familjerådgivare är avgiftsfria. Du är välkommen också om du inte skulle medlem i kyrkan.

Du kan beställa tid till familjerådgivningen via mottagningssekreteraren på familjerådgivningsbyrån. Kontaktuppgifter till svensk- och tvåspråkig familjerådgivning i församlingarna.

två människor hand i hand

Kyrkans familjearbete

När vi talar om kyrkans familjearbete menar vi allt det anställda och frivilliga i församlingarna gör som stöder mångfalden av familjer och familjemedlemmar.

  • psykiskt och andligt liv
  • en erfarenhet av livsmening
  • växt som människa
  • ömsedig omsorg och respekt
  • kraft i svåra livssituationer
  • kontakt med församlingen
Tillbaka till toppen