Borgågemenskapen

På hösten 1992 blev den ekumeniska så kallade ”Borgåöverenskommelsen” klar, vars betydelse var att skapa ett kyrkligt samarbete mellan de anglikanska kyrkorna i Storbritannien och Irland samt de lutherska kyrkorna i de nordiska länderna och Baltikum.

Med undantag av de lutherska kyrkorna i Danmark och Lettland accepterade de andra kyrkorna i dessa områden Borgådeklarationen som ingår i överenskommelsen. Deklarationen undertecknades i tre högtidliga gudstjänster på hösten 1996. Också Danska kyrkan blev fullvärdig medlem i oktober 2010.

Medlemskyrkorna i Borgågemenskapen:

  • Lutherska medlemskyrkor: Islands evangelisk-lutherska kyrka, Evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, Norska kyrkan, Svenska kyrkan, Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Danska folkkyrkan, Estlands evangelisk-lutherska kyrka, Lutherska kyrkan i Storbritannien och Lettlands evangelisk-lutherska kyrkan utanför Lettland.
  • Anglikanska medlemskyrkor: Englands kyrka, Irlands kyrka, Skottlands episkopala kyrka, Wales kyrka, Spaniens reformerta episkopala kyrka och Lusitanska kyrkan i Portugal.

Borgåöverenskommelsen skapar en väldigt nära kontakt mellan kyrkorna, något som kommer fram i förbindelserna i Borgådeklarationen. Verkställandet av deklarationen är ändå oavslutat i flera kyrkor.

I Borgågemenskapen utvecklas olika verksamhetsformer som koordineras av en kontaktgrupp som samlas årligen (Porvoo Contact Group). Den organiserar konsultationer om olika teman (Marriage Consultation 2011 (pdf), Responding to Conflict 2011 (pdf), Interfaith consultation 2011 (pdf), Economics and Ethics 2014 (pdf), Minorities and Majorities 2018 (pdf)) teologiska konferenser samt vartannat år ett möte för primas och ledande biskopar. Det senaste mötet för primas ordnades i Köpenhamn 2017: Primates Communique 2017 (pdf). Dessutom ordnar kontaktgruppen ett möte för kyrkornas ledare som ger riktlinjer för gemenskapen under den kommande fyraårsperioden (i Portugal 2019 och senast i Finland 2022).

En kort video om Borgågemenskapen (språk: portugisiska och engelska)

I praktiken innebär samarbetet i Finland utöver nattvardsgemenskap t.ex. att lutherska präster har kunnat ansvara för anglikanska gudstjänster runtom i Finland. I Helsingfors men också t.ex. i Tammerfors är samarbetet ganska etablerat. På kyrkoordningens nivå märks kontakten tydligast i att en medlem av Borgå kyrkorna ”har rätt att bli delaktig av kyrkans heliga handlingar och församlingens övriga verksamhet, att verka som fadder samt att predika i gudstjänsten och att biträda vid nattvardens utdelning på samma grunder som en medlem av [Evangelisk-lutherska] kyrkan [i Finland] …” (KO 1:4).

Varje församling i vår kyrka uppmuntras att under hela året be för Borgågemenskapens kyrkor, stift, biskopar samt anställda, ansvariga och medlemmar i söndagens huvudgudstjänst i enlighet med Borgågemenskapens bönekalender Porvoo Prayer Diary.

Borgåöverenskommelsen ger också möjlighet till medabetarutbyte. Läs mera (på finska):

Dokumentation

Borgådeklarationens officiella engelskspråkiga text: Conversations between The British and Irish Anglican Churches and The Nordic and Baltic Lutheran Churches. The Porvoo Common Statement. The Council for Christian Unity of the General Synod of the Church of England. Occasional Paper No. 3, 1993.

Samma text har utgivits också i samband med en artikelsamling: Together in Mission and Ministry. The Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe. Church House Publishing, London 1993.

Finskspråkig översättning: Porvoon yhteinen julkilausuma. The Porvoo Common Statement. 2. edition, förnyad översättning till finska. Kyrkans utrikesavdelning, Helsingfors 1995.

Risto Saarinen (ed.), Ekumeeninen työkirja s. 138-169

Opas Porvoon yhteiseen julkilausumaan 1995

Towards Closer Unity: Communion of the Porvoo Churches 20 years (Ed. Beate Fagerli, Leslie Nathaniel and Tomi Karttunen 2016)

Erik Eckerdal: Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement: Unity through a deeper sense of apostolicity (2017)

Letter from the Archbishop of Turku to the Archbishop of Canterbury 1936

Tillbaka till toppen