Ungdomsarbete

Tillsammans för ungdomarna

Vi stöder församlingarna i förberedelserna av strategiska val och riktlinjer gällande verksamheten. Vi arbetar för att de unga ska få uppleva att de är delaktiga i församlingens verksamhet och att de i verksamheten får växa i sin kristna identitet och andliga liv.

Tillsammans med Borgå stift och andra aktörer arrangerar vi utbildningsdagar för församlingens anställda inom ungdomsarbetet. Varje år ordnar vi Ungdomens kyrkodagar (UK) som riktar sig till unga påverkare i församlingen.

Tillbaka till toppen