En stig för alla – grupparbete med glasögon ur olika människors perspektiv

Mål: Vi granskar Stigen via valda teman eller människogrupper. Granskningen visar hurdana saker vi bör fästa uppmärksamhet vid för att skapa en Stig som var och en kan uppleva som sin och kan hitta kontaktytor till. 

Grupparbete 

Välj en ålderskategori att granska. 

 • Fundera tillsammans på vad församlingen erbjuder deltagarna i denna ålderskategori. Hurdana saker önskar ni mer av, vad kunde man ha mindre av eller vad kunde man slopa?  

Dela in er i grupper. Alla grupper arbetar fortfarande kring samma ålderskategori. 

Varje grupp väljer ett par glasögon, dvs. en persons perspektiv. Gruppen granskar nu Stigens ålderskategori genom de valda glasögonen.  Vad erbjuder Stigen den här personen nu? Vad borde ändras i Stigen för att också denna person ska hitta sin plats? Exempel på perspektiv:

 • Ensamstående mamma 
 • Ung person i en mångkulturell familj  
 • Odöpt tonåring  
 • Förälder i en regnbågsfamilj  
 • Person som är aktiv på sociala medier  
 • Varannan vecka-pappa  
 • Nypensionerad mormor 
 • En som älskar klassisk musik 

Frågor till stöd för arbetet 

 • Vad i varje ålderskategori är eller kunde vara sådant som visar att församlingen inte glömmer dem som inte deltar i verksamheten? 
 • Hur kunde församlingen i varje ålderskategori vara i kontakt med barnen, de unga, familjerna, paren osv.? 
 • Vilka metoder bör arbetsgemenskapen ha för att mötet med familjer ska vara familjeorienterat och sensitivt? 
 • Kan en familj delta i församlingens verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter, möjligheter och behov?  
 • Vilka möjligheter har familjen att uppleva delaktighet och vara med i församlingens verksamhet när de inte kan delta i församlingens verksamhet vid en viss tidpunkt och på en viss plats? 

Diskutera till sist tillsammans hur glasögonen förändrade granskningen av ålderskategorin. (Hinder eller utmaningar, nya möjligheter osv.) 

Tillbaka till toppen