Böner och förböner

Bön är kyrkans gemensamma uppgift. På den här sidan hittar du förböner på olika teman som kan anpassas till olika situationer.

Flerspråkig andaktsstund för fred (finska – svenska – ukrainska – ryska)

Utgående från detta material kan man med tanke på församlingens egna behov skapa en andaktsstund genom att ta med de språk och översättningar man just då behöver.

Flerspråkig andaktsstund för fred (pdf)

Flerspråkig andaktsstund för fred (docx)

Flera böner på finska, ukrainska och ryska finns på motsvarande finska webbsida

Biskoparnas inlägg och bön (18.3.2022)

Biskoparna: Ukrainarnas bedrövelse är vår

Biskoparnas bön för fred (16.2.2022)

Biskoparnas kallar till bön för fred

Bön och längtan – ladda ner som pdf

Detta biskopsbrev belyser olika perspektiv på bön. Här finns reflektioner kring bönens väsen och betydelse i människans liv. Biskoparna närmar sig bönen ur både ett personligt och ett gemensamt perspektiv. De lyfter fram hur bönen kan ge dagen en rytm och hur vi i bönen kan lämna allt till Gud.  Biskoparna berättar också om hur de själva ber.

Den tryckta publikationen kan beställas från Granos webb-butik

Ekumeniska böndagar

18.1. Böndagen för kristen enhet

24.10. Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar

Mera information om böndagarna: Ekumeniska rådet i Finland

Tillbaka till toppen