Kommunikation

Kyrkans kommunikation förmedlar aktuell information om kyrkan, sköter den nationella kommunikationen, kampanjer och relationer till medierna.

Kyrkans kommunikation stöder kyrklig och religiös dialog i kyrkan och samhället utgående från den lutherska värdegrunden och lyfter fram såväl tron som kristna och kyrkliga synpunkter i medierna.

Öppna dörrar

Kyrkans kommunikationsprogram

Kyrkans kommunikationsprogram 2023
Tillbaka till toppen