Omsorgsarbetet

Särskilda tyngdpunkter i omsorgsarbetet är:

  • konfirmandundervisning för personer med funktionsnedsättning.
  • stöd i kris- och sorgearbete.
  • utbildning i bemötande och etik för församlings- och omsorgspersonal.

Omsorgsprästen arbetar för att öka medvetenheten om människors olikheter och stärka gemenskapen så att intellektuell funktionsnedsättning eller funktionsvariationer inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang.

De viktigaste arbetsformerna tillsvidare är besök, andakter, själavård, gudstjänster, konfirmandarbete samt information och utbildning för anställda och frivilliga. För det reser omsorgsprästen runt i stiftet i viss mån, håller andakter, sångstunder på dagcenter och arbetscentraler, har tid för enskilda samtal och gör besök i specialklasser.

En annan viktig del av arbetet är att leta reda på och stöda produktionen av hjälpmedel, som till exempel undervisningsvideor, teckenstöd, lättlästa texter, utveckling av metoder och material för församlingsarbetet.

Omsorgsskriftskola

Konfirmandundervisningen är en viktig hållplats i en människas andliga mognadsprocess. Det är viktigt att alla får gå i skriftskola på egna villkor.

Läs mer om konfirmandundervisning för alla

Ta kontakt med omsorgsprästen

Tillbaka till toppen