Ombud

Ombud och personer med närvarorätt vid kyrkomötet

Kyrkomötet har 109 ombud

 • biskoparna i stiften
 • fältbiskopen
 • 96 ombud som utses genom val för en fyraårsperiod; 32 av ombuden är präster och 64 är lekmän
 • ett ombud som utses av sametinget för varje fyraårsperiod
 • en representant för statsrådet som utses för en sessionsvecka åt gången

Kyrkostyrelsens kanslichef, de fem övriga ecklesiastikråden vid Kyrkostyrelsen och två lagfarna sakkunniga har också närvaro- och yttranderätt.

Nästa kyrkomötesval förrättas 2024.

Uppdaterad information om kyrkomötesombuden finns här: Ombuden i alfabetisk ordning

Personer med närvaro- och yttranderätt

Lagfarna sakkunniga

 • jur. dr Janne Salminen
 • jur. dr Eija Siitari

Kyrkostyrelsens kanslichef och ecklesiastikråd

 • Pekka Huokuna, kanslichef
 • Pirjo Pihlaja, chef för förvaltningsavdelningen
 • Kimmo Kääriäinen, chef för utrikesavdelningen
 • Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadsdirektör
 • Petri Määttä, chef för verksamhetsavdelningen
 • Juha Tuohimäki, chef för ekonomiavdelningen
Tillbaka till toppen