Ungdomens Kyrkodagar

Händer håller upp lappar med siffror.

Ungdomens Kyrkodagar

Ungdomens Kyrkodagar (UK) fungerar som Borgå stifts eget ungdomsparlament. UK har funnits sedan år 1968 och samlar årligen ungdomar från hela stiftet. Församlingarna sänder ombud till UK för att representera församlingen.

Antalet ombud beror på församlingens medlemsantal. Inför UK får unga och de som arbetar med unga skicka in motioner och diskussionsinitiativ som ombuden sedan diskuterar under plenum. UK samlar ca 150 ombud varje år och har blivit en plats där ungdomar möts, utbyter åsikter, påverkar och lär sig demokrati.

Mera information om UK hittar du på UK:s egen webbsida. Där hittar du bland annat information om kommande UK och material från tidigare UK:n.

Klicka här för att komma till UK:s webbplats.

Har du frågor kan du vända dig till Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsarbete.

Ta kontakt

Tillbaka till toppen