Samhälle och kyrka

Kyrkan har en viktig roll i samhället. Här hittar du konkret information om hur kyrkan arbetar för att främja mänskliga rättigheter och värna om miljön.

Tillgänglighet
Tillgänglighet och allas lika möjligheter att delta och vara delaktiga hör ihop med kyrkans väsen och uppdrag.

Jämställdhet och likabehandling
Vår kyrka har förbundit sig att främja rättvisa mellan könen och bygga en kyrka där alla är fullt delaktiga.

Mångkultur
Målet med det mångkulturella arbetet är att främja integreringen av människor med olika kulturella och språkliga bakgrunder i samhället och göra dem delaktiga i kyrkan.

Kommunikation
Kyrkans kommunikation förmedlar aktuell information om kyrkan, sköter den nationella kommunikationen, kampanjer och relationer till medierna.

Tillbaka till toppen