Protestantiska minoritetskyrkor i Finland

I hemlandet har vår kyrka regelbundet bilateralt samarbete med:

Också med baptistsamfunden i Finland har vår kyrka fört teologiska samtal och till Adventistsamfundet i Finland har vi kontakt via Frikyrklig Samverkan samt Ekumeniska Rådet i Finland.

Med Suomen vapaakirkko och Pingströrelsen i Finland har vi fört en trepartskonsultation (Vesala 1992), Vesalarapport 1992 (på finska). En annan trepartskonsultation hölls i Silokallio, Björneborg 2001. Slutdokument från konsultationen Silokalliorapport 2001 (på finska) Silokallio report 2001 (på engelska).

Kontakterna på olika nivåer och i olika former mellan vår kyrka och protestantiska minoritetskyrkor har tjänat ett gemensamt kristet vittnesbörd i vårt land. De har strävat efter att avlägsna missförstånd, öka ömsesidig tolerans och respekt, diskutera kyrkornas förhållande till staten och samhället samt sökt möjliga praktiska samarbetsformer. I samtalen har också nåtts ett betydligt samförstånd i dogmatiska frågor. Med metodistkyrkorna har man också nått fram till ett avtal om nattvardsgemenskap.

Tillbaka till toppen