Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens cirkulär

Kyrkostyrelsens cirkulär innehåller anvisningar av rekommendationskaraktär till församlingarna. De har lagts ut på webben från och med cirkulär 36/2006. Äldre cirkulär kan fås från Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning.

När ett nytt cirkulär publiceras skickar vi en avisering per e-post. Du kan beställa aviseringen via denna länk.

Cirkulären förs in som bäst.  Om du behöver något äldre cirkulär som ännu inte sparats här, kan du begära det på adressen kyrkostyrelsen@evl.fi.

Redigerad