Kyrkostyrelsens cirkulär

Kyrkostyrelsens cirkulär innehåller anvisningar av rekommendationskaraktär till församlingarna. De har lagts ut på webben från och med cirkulär 36/2006. Äldre cirkulär kan fås från Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning.

När ett nytt cirkulär publiceras skickar vi en avisering per e-post. Du kan beställa aviseringen via denna länk.

Redigerad