Föräldraskapets klossar

Parrelationens klossar är ett verktyg för dem som i sitt arbete möter föräldrar i sitt arbete.

Hus av klossar i färgglada färger på grönt botten.

Genom föräldraskapets klossar kan man på ett konkret och lättfattligt sätt synliggöra olika delområden som behövs för en trygg uppväxt och sund självkänsla. Klossarna är nio till antalet och de byggs upp till ett litet hus. Verktyget kan vara ett stöd som hjälper människor att kommunicera kring föräldraskap och familjerelationer. Diakoner, präster, barnledare och ungdomsarbetsledare kan ha stor nytta av verktyget i sitt arbete.

Föräldraskapets klossar

Föräldraskapets klossar

Öppna föräldraskapets klossar
Tillbaka till toppen