Färdigheter i första hjälpen och utbildning i primärsläckning

Det är viktigt att de anställda har tillräckliga färdigheter i första hjälpen, räddning och primärsläckning. Utbildningen kan ordnas av Finlands Röda Kors (FRK), men även till exempel av lokal utbildad personal inom hälso- och sjukvården och sjukvårdsläroanstalter samt räddningsmyndigheter. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att personen som ansvarar för läger- och utfärdsaktiviteternas program och säkerhet har tillräckliga färdigheter. Alla anställda måste kunna slå larm och känna till olika sätt att kalla på hjälp.

I läger- och utfärdsaktiviteter ska det finnas åtminstone en person som har utbildning i första hjälpen (minst FRK:s Fhj 1 eller motsvarande kunskaper och färdigheter) och en person som har utbildning i primärsläckning. För anställda som har fått utbildning i första hjälpen ska förnyad utbildning ordnas tillräckligt ofta: till exempel Fhj1-kortet gäller i tre år. Alla anställda ska ges grundläggande utbildning i hur man ger första hjälpen. Det är församlingens uppgift att sörja för personalens utbildning och upprätthålla personalens färdigheter.

Kraven på färdigheter i första hjälpen och räddningsåtgärder är större när man rör sig i terrängen eller i förhållanden där det kan dröja längre än vanligt innan man får hjälp. Då ska ledarna ha minst FRK:s Fhj 2-utbildning i första hjälpen eller motsvarande kunskaper och färdigheter som är tillämpliga på aktiviteten. Tillräckliga språkkunskaper behövs när det finns deltagare med en mångkulturell bakgrund.

Tillbaka till toppen