Pingströrelsen i Finland

Den första officiella konsultationen mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Pingströrelsen i Finland genomfördes mellan 1987 och 1989. Slutdokument 1987-1989 (på finska). Konsultationens teman var å ena sidan några centrala frågor i kristendom såsom dop, Bibel och tro, församlingen och kyrkan samt å andra sidan praktiska frågor i kyrkan såsom dubbelt medlemskap, vigsel, jordfästning, religionsundervisning och kyrkoskatt.

En gemensam kommission grundades år 1996 för fem år och den har samlats två gånger om året.

Ett försoningsmöte mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Pingstkyrkan i Finland ordnades hösten 2018. Under pingströrelsens höstdagar i Helsingfors den 4 oktober försonades pingstvännerna och lutheranerna. Ärkebiskop Tapio Luoma, som representerade Evangelisk-lutherska kyrkan, och pastor Klaus Korhonen, som företrädde pingströrelsen, bad om förlåtelse å sina kyrkosamfunds vägnar. Samtidigt gladde man sig över den anda av försoning och enhet som präglar dagens dialog mellan Evangelisk-lutherska kyrkan och pingstkyrkan, och man önskar stärka denna ytterligare.

Idén om ett försoningstillfälle föddes för några år sedan i den gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland. I synnerhet Klaus Korhonen, som under en lång tid arbetat för relationen mellan pingstvänner och lutheraner, lyfte fram idén om att rensa luften och ömsesidigt be om förlåtelse.

Tillbaka till toppen