Livsmedelssäkerhet

Församlingen är skyldig att se till att livsmedlen som serveras i anslutning till verksamheten är färska och förvaras på ändamålsenligt sätt (t.ex. att kylkedjan inte bryts). Kraven som gäller tillredning och servering av mat överenskoms med kommunens hälsovårdsinspektör i samband med lägerverksamhet. Församlingen ansvarar för att alla som arbetar med livsmedelshantering har tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för sina uppgifter. Med livsmedelshygienisk kompetens avses behärskande av grunderna i livsmedelshygien, kontinuerligt upprätthållande och uppdatering av kunskaper och färdigheter samt beaktande av aktuella förändringar i branschen/på arbetsplatsen/inom verksamheten som en del av företagets egenkontroll. Målet med livsmedelshygienisk kompetens är att säkerställa att aktören producerar och överlåter trygga livsmedel till kunderna. 

Om livsmedelshygienisk kompetens föreskrivs i 

Till arbete i livsmedelsbranschen hör att den anställda kan hantera livsmedel på ett säkert sätt. Den anställda visar sitt kunnande med ett hygienpass. Det finländska hygienpasset i livsmedelsbranschen har utvecklats för att främja livsmedelssäkerheten.

Vem måste ha ett hygienpass?

En anställd som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel måste ha hygienpass.

Livsmedelslokaler är till exempel:

  • 1. kaféer, restauranger och hamburgerbarer
  • 2. livsmedelsaffärer, dvs. affärer som säljer mat
  • 3. storkök, bagerier och fabriker som tillverkar livsmedel.

Lättfördärvliga livsmedel är till exempel mjölk, kött och fisk.

Största delen av de typiska situationerna där livsmedel hanteras i församlingarna förutsätter inte att anställda och volontärer skaffar hygienpass. Exempel på sådana är olika kaféer i egen regi, livsmedelsutdelning och mellanmål till grupper. På Eviras webbplats finns en tabell över uppgifter som kräver eller inte kräver hygienpass av en anställd.

Tillbaka till toppen