Fysisk okränkbarhet och reaktioner vid hot om våld

Var och en har rätt till fysisk trygghet och därför är det viktigt att förbereda sig på en situation där det råder hot om våld. I en situation där en person hotar med våld är det viktigt att kunna handla målmedvetet och lugnt.

Att möta en våldsam person

När du hamnar i en hotfull situation

 • Försök att på något sätt få människor som befinner sig i närheten att märka situationen.
 • Slå larm så fort du kan. Slå helst larm som en förebyggande åtgärd. Ring vid behov nödcentralen 112.
 • Lugna ner dig genom att andas lugnt och djupt. Tala lugnt och tydligt till personen som hotar dig. Använd korta meningar. Försök få personen att sätta sig och diskutera.
 • Försök inte övermanna personen ensam. Tillkalla andra anställda. En anställd talar med personen och de andra tryggar och iakttar situationen längre bort.
 • Dra dig tillbaka och fly så fort det är möjligt. Försök ha ett bord eller ett annat hinder mellan dig och personen som hotar dig. Om personen närmar sig ska du försöka göra det svårare för honom eller henne att ta sig fram genom att placera möbler eller andra föremål i vägen.

Ett enstaka yttrande, en hotelse som yttrats i ilskan

 • Meddela personen som hotat dig att hotelser inte tillåts och be personen uppföra sig sakligt.
 • Anteckna innehållet i hotelsen som personen eller dennes närstående/gäst har yttrat i dokumenten.
 • Rapportera hotelsen till chefen och vid behov till andra anställda.
 • Fyll i händelserapporten och ge den till chefen.

Klart hot om våld som riktas direkt mot en person eller mot en annan person som nämns vid namn

 • Meddela personen som hotat dig att hot inte tillåts och be personen uppföra sig sakligt.
 • Avlägsna dig om du är ensam. Tillkalla andra anställda.
 • Anteckna innehållet i hotelsen som personen eller dennes närstående/gäst har yttrat i dokumenten.
 • Om hotelsen gäller en annan person ska du informera honom eller henne om hotelsen. Du kan meddela den som hotas vem som har yttrat hotelsen om du vet vem personen är. Den som är föremål för hotelsen lämnar själv en begäran om utredning till polisen.
 • Rapportera alltid hot till chefen.
 • Tala vid behov om situationen för de andra anställda.
 • Lämna en begäran om utredning till polisen. Du kan meddela den hotfulla personens personuppgifter utan att bryta mot din tystnadsplikt. (Olaga hot: strafflagen 25:7)
 • Fyll i anmälningsblanketten och ge den till din chef. Chefen sörjer för att blanketten skickas till arbetarskyddschefen och företagshälsovården. Alla händelser som avviker från en god säkerhetsnivå meddelas i en händelserapport till chefen.
Tillbaka till toppen