Metodistkyrkorna i Finland

Utrikesrådet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkostyrelsen för Finlands finska metodistkyrka fattade i slutet av 2000 ett principbeslut om att börja ömsesidiga teologiska samtal. Kyrkorna inledde teologiska samtal 2002. Också Finlands svenska metodistkyrka var med i samtalet.

Samtalen avslutades hösten 2007 och resulterade i ett dokument:

Kristuksesta osalliset | Delaktiga i Kristus | Partakers in Christ

I dokumentet föreslogs att man med stöd av den läromässiga enheten sluter ett ömsesidigt avtal. Kyrkomötet godkände avtalet om altar- och predikstolsgemenskap i maj 2010. Avtalet undertecknades i december 2010, därefter utnämndes en konsultativ kommission för att behandla ännu öppna frågor och samarbetet i praktiken.

Nämnden för teologiska frågor godkände den 20 mars 2014 riktlinjer för det ekumeniska samarbetet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt Suomen metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka: Riktlinjer för det ekumeniska samarbetet

Tillbaka till toppen