Säkerheten vid stränder och på vatten

Vid lägerplatser som ligger vid stranden av vattendrag är det viktigt att beakta sjösäkerheten. Det ska finnas ett tillräckligt antal livbåtar och/eller -bojar vid stranden. På badstranden placeras en anslagstavla med anvisningar om att slå larm och ge första hjälpen. På tavlan kan man också meddela andra varningar och förbud. Man kan till exempel nämna om stora stenar som finns på sjöbottnen eller förbjuda användningen den av motordrivna vattenfarkoster. Dessutom ska man beakta säkerhetsrekommendationerna för badstränder som Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund har utarbetat. I dessa rekommenderas bl.a. att det säkra badområdet märks ut, att bottnen nära stranden granskas med regelbundna mellanrum samt att det finns förstahjälpen- och livräddningsredskap och ett larmsystem.

Vid planeringen av platser för vinterbadande kan man ta hjälp av Tukes informationskort som gäller säkerhet vid vinterbadande. 

Att simma

 • Badstranden ska alltid granskas innan någon beger sig ut i vattnet. Även en bekant strand ska granskas efter vintern. Hopptorn rekommenderas överhuvudtaget inte.
  • Badstranden är den enda platsen där man får simma. Badområdet ska alltid vara avgränsat.
  • Det är absolut förbjudet att dyka om bottnen inte har undersökts.
  • Det är endast tillåtet att simma under övervakning. Man får simma endast när en badvakt är på plats och med dennes tillstånd.
  • Till badvakter väljs räddningskunniga vuxna. Antalet badvakter ska ställas i proportion till antalet personer som simmar och när det är fråga om en grupp är det nödvändigt att ha badvakter i par. De ska kunna rädda offret även på det mest krävande stället i området.
  • Badvakterna ska ges utbildning och instruktioner. Badvakternas uppgift är också att förebygga olyckor till exempel genom att ingripa i riskbeteende. En badvakt får inte syssla med annat på samma gång, till exempel vara sysselsatt med sin telefon.
  • Alla får ett par som ser till att den andra också kommer upp ur vattnet. Detta är ett bra sätt att kontrollera en stor grupp som simmar.
  • Ingen får simma ensam.
  • Ett bra sätt är att ha samma badtider varje dag.
  • På badplatsen behövs en livbåt och livräddningsredskap.

Att åka båt

 • När man rör sig på vattnet ska det finnas räddnings- eller flytväst åt alla.
  • Det är viktigt att båtarna som används är i skick.
  • Vattenområdet där man får röra sig med båtar, jollar, kanoter och trampbåtar ska märkas ut eller så kommer man överens om var man får röra sig.
  • När båtar används måste en båt alltid finnas kvar vid stranden för ett eventuellt räddningsuppdrag.
  • På vattnet får man röra sig endast under övervakning.
  • I en liten båt ska man alltid ha flytvästen på sig. Västen ska fästas ordentligt även mellan benen.
  • Med en flytväst hålls man på ytan, men endast räddningsvästarna vänder en medvetslös person i rätt läge. Västarnas funktion ska testas varje år.

Badområdet och rutten där man får röra sig med båt eller kanot ska märkas ut tydligt så att även döva eller personer med nedsatt hörsel kan röra sig tryggt. Med dessa personer är det bra att komma överens om ett visuellt sätt att kommunicera när de simmar eller rör sig på vattnet.

Tillbaka till toppen