Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill stärka ett välbefinnande för hela människan. I kyrkans familjerådgivning söker vi gemensamt lösningar på de utmaningar som möter i vardagen. Kyrkans familjerådgivning ger professionell hjälp till familjer, par och ensamstående i olika situationer i livet. Målet är att ge kvalitativ hjälp i rätt tid och i rätt mängd. Familjerådgivningen är kostnadsfri för alla oavsett medlemskap i kyrkan.

Familjerådgivning

Stöd till familjer
Tillbaka till toppen