Baptistsamfunden i Finland

Den första officiella konsultationen mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finska Baptistkyrkan i Finland och Finlands svenska baptistsamfund hölls 1997 i Vasa. Som bas användes det internationella dialogdokumentet ”Baptists and Lutherans in Conversation” (1990). Därefter har konsultationer hållits enligt följande (på finska):

Sammandrag av de teologiska samtalen mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen Baptistikirkko och Finlands svenska baptistsamfund 1997-2012: Kallade av Jesus Kristus

Tillbaka till toppen