Finlands ortodoxa kyrka

Med Finlands ortodoxa kyrka har teologiska samtal förts från och med år 1989.

Centrala teologiska teman har också behandlats, men till sin karaktär och mål har de varit mera anspråkslös än samtal med den Ryska ortodoxa kyrkan. Under de senaste åren har mötets kommuniké utvidgats och teologiska teman varit mera förknippade med aktuella frågor i kyrkornas liv. Vid varje möte har ett dogmatiskt och ett etiskt/praktiskt tema behandlats.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka har publicerat en gemensam deklaration om dopet, som godkändes av Finlands ortodoxa kyrkas biskopsmöte 15.3.2022 och av kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 5.5.2022.

Dokumentation

Vårt arkivmaterial är inte tillgängligt. Ifall du behöver mer information om materialet, vänligen kontakta Kyrkostyrelsens enhet för teologiska frågor.

Tillbaka till toppen