Stöd till föräldraskapet på Stigen

Församlingen kan stöda och hjälpa föräldrarna på många sätt. Tillsammans med föräldrarna stöder man föräldrarna med barn i olika åldrar genom att vara lyhörda för deras behov. Föräldern hittar kamratstöd för föräldraskapet i olika skeden och situationer. Föräldern får hjälp och nya synvinklar för föräldraskapet av sakkunniga om hen så önskar. Föräldern hittar en gemenskap där hen blir bemött och får vara sig själv.

Ett material “Församlingen stöder föräldraskapet på Stigen” har utarbetats av Mari Kinnunen, Minna Laitinen, Minna Tuominen, Laura Furu, Tuomas Perkiö, Hanna Rajalin, Kaisa Aitlahti, Marjukka Luoma och Liisa Välilä.

Församlingen stöder föräldraskapet på Stigen

Församlingen stöder föräldraskapet på Stigen

Öppna Församlingen stöder föräldraskapet på Stigen

Tillbaka till toppen