Suomen Vapaakirkko

Den första officiella konsultationen mellan vår kyrka och Suomen Vapaakirkko (Frikyrkan i Finland) hölls mellan 1983 och 1984: Slutkommuniké 1983-1984. Som resultat beslutade kyrkorna att grunda en konsultativ kommission som samlas regelbundet.

Kommissionens uppdrag är att ”följa utvecklingen av kyrkornas förhållande till varandra, vid behov lägga fram förslag för sina respektive kyrkors organ samt diskutera andra frågor som interesserar båda parterna, t.ex. lagstiftning som gäller kyrkor och religiösa samfund och den religiösa situationen i vårt land. Båda parter förmedlar synpunkter som de anser vara viktiga till sin egen kyrkas organ.”

Vid gemensamma seminarier och kommissionens möten har man också behandlat dogmatiska frågor (dop, bibelsyn, rättfärdiggörelse), men huvudsakligen teman som anknyter till praktiska samarbetsfrågor (religionsundervisning, befolkningsregisterärenden, samfundsskatt, förhållandet mellan kyrkan och staten, begravningsplatser, religionsfrihetslagen).

Tillbaka till toppen