Minneslista för nya FRANSar

Välkommen till arbetet som församlingens scoutanställd, med andra ord FRANS! Scoutvärlden är fascinerande, annorlunda och ibland lite utmanande. Stöd i ditt FRANSsande får du av stiftets FRANSmästare, andra FRANSsar och från Kyrkostyrelsens sakkunniga. 

FRANS är en församlingsanställd som utför sitt arbete genom att utnyttja scoutmetoden tillsammans med de frivilliga i scoutkåren. FRANS är vanligtvis scouternas kontaktperson till den övriga församlingen. FRANS roll är att ge vuxet stöd. FRANS kan stöda: 

 • Kårens ledare i att organisera och orka. 
 • Grupper att förverkliga scoutprogrammet, speciellt åskådningsfostran.  
 • Kårens medlemmar i olika livsfrågor.  

FRANS första steg

 • Ta reda på vem som är FRANSmästare i ditt stift och kontakta hen. Berätta att du är en ny FRANS. Kom överens om en (distans-)träff, där du kan fråga om sådant du funderar på. Med kan du även be andra nya FRANSsar. 
  Pedersöre, Korsholm och Närpes prosterier: Jani Koivusalo, jani.koivusalo@evl.fi, 050-3147312
  Övriga Borgå stifts prosterier: Jenny Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi, 050-3761488 
 • Ta reda på ramarna för ditt arbete: Finns det en budget för scoutingen? Finns det en verksamhetsplan? Hur mycket av din arbetstid får du lägga på scouterna? 
 • Bekanta dig med församlingens och kårens gyllene regler för samarbete. 
  Gyllene regler för församlingen
  Gyllene regler för kåren 
 • Gå med i Seppo-ryhmä Facebook-gruppen (FRANS är seppo på finska) och teams-kanalen Kirkon partiotyö. 
 • Om scouting är obekant för dig, gör Välkommen till scouting-kursen på nätet.   OBS! Du behöver scout-ID för att kunna göra kursen på Moodle.

FRANS följande steg 

 • Följ med på en scoututfärd för att bekanta dig och uppleva. 
 • Synliggör scoutingen i din församling t.ex. på sociala medier.  
 • Ta reda på hurdan historia FRANSskapet har, hur ser det ut nu och hur ser framtiden ut i dina egna kårer.  
 • Leta efter ett eget sätt att FRANSssa! Kom ihåg realiteterna och ramen: vad ryms in i din verklighet? Fantisera hur arbetet kunde se u tom fem år. 
 • Håll kontakt med din FRANSmästare: Hur har det gått? Vad är aktuellt? 
 • Delta i FRANSträffar som ordnas för ditt prosteri eller stift.  
 • Delta i de nationella FRANSdagarna (seppopäivät) och träffa kolleger. Information om dagarna hittar du på Tapahtumia ja kulutusta -sidan.  
 • Delta i FRANS utbildningen (seppokoulutus, 5sp). Utbildningen ger färdigheter att fördjupa verksamheten som församlingens FRANS och utveckla församlingens och scouternas samarbete. Utbildingen är finskspråkig, men alla arbeten kan göras på svenska.
Tillbaka till toppen