Förföljelse

Med förföljelse avses här upprepade trakasserier som en enskild person riktar mot en annan. I Finland är förföljelse sedan ingången av 2014 ett brott. Enligt lagen gör den sig skyldig till förföljelse som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, eller kontaktar eller på något annat jämförbart sätt obehörigen förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa rädsla eller ångest hos den som förföljs. För brottet kan personen dömas till böter eller fängelse i högst två år (strafflagen 25:7 a). Förföljelse är ett brott som hör under allmänt åtal, dvs. åklagaren väcker åtal även om målsäganden inte yrkar på straff.

Församlingsanställda har precis som alla andra rätt till ett privatliv och till okränkbarhet. När en anställd med anledning av sitt arbete blir föremål för förföljelse är det viktigt att han eller hon inte är ensam i sin situation. Arbetsgivaren är skyldig att ställa sig på den anställdas sida, uppmana honom eller henne att göra en polisanmälan och komma ur situationen.

På THL:s webbplats (på finska) finns ett hjälpmedel för att kartlägga trakasseri och förföljelse
Viola ry:s projekt om förföljelse (finskspråkigt material).

Tillbaka till toppen