Konstruktioner

Olika konstruktioner som används i verksamheten ska vara hållfasta och säkra och lämpa sig för aktiviteten. Konstruktionerna ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Kommunens byggtillsynsmyndigheter övervakar omständigheterna som gäller konstruktioners säkerhet och byggnad samt ger instruktioner.

Det rekommenderas att ritningar och hållfasthetsberäkningar görs för konstruktionerna. Uppgifter om vem som har ritat och byggt konstruktionerna som används samt tidpunkten för byggandet bör också antecknas i säkerhetsdokumentet. Det rekommenderas att planeringen och det tekniska genomförandet av banor görs av någon som är insatt i och specialiserat sig på dessa. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid säkringen av linbanor och motsvarande konstruktioner.

Konstruktioner som verksamhetsutövaren innehar eller sköter och som används när tjänsterna tillhandahålls (t.ex. spångar och dragbräden) ska med stöd av omsorgsplikten underhållas och granskas med regelbundna mellanrum. Det rekommenderas att en underhållsplan upprättas för underhållet och granskningen och att en servicedagbok förs över dessa. En person som ansvarar för säkerhetsfrågor ska ha utsetts för underhållet och granskningen av konstruktionerna. Personens namn och kontaktuppgifter ska antecknas i säkerhetsdokumentet. Dessutom ska konstruktionernas skick följas kontinuerligt och eventuella brister ska åtgärdas i enlighet med hur allvarliga de är. Vid behov ska konstruktioner som innebär en fara tas ur bruk.

Tillbaka till toppen