Finlands Adventkyrka

De första lärodiskussionerna mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands Adventkyrka fördes i Tammerfors 25–26.1.2024Ett tillkännagivande om förhandlingarna har offentliggjorts.

Nästa teologiska dialog planeras äga rum 2026. Utöver detta samarbetar man med adventförsamlingar lokalt, inom Ekumeniska Rådet i Finland och vid ett årligt trepartsmöte där representanter för Finska frikyrkorådet, Frikyrklig samverkan och kyrkostyrelsen ingår.

Tillbaka till toppen