Den internationella luthersk-ortodoxa dialogen

Den gemensamma kommissionen för Lutherska världsförbundet och de ortodoxa kyrkorna inledde en teologisk dialog i Esbo 1981. Den har stått i växelverkan med de lokala luthersk-ortodoxa dialogerna så att man lokalt har kunnat dra nytta av den internationella diskussionen och vice versa.

Till exempel vid mötet i Sigtuna 1998 förde biskop Kalevi Toiviainen, som var finländsk medlem i kommissionen, vidare resultaten av de lärosamtal kring frälsningsläran som fördes mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ryska ortodoxa kyrkan till rapporten från samtalet. Utöver Toiviainen har Eeva Martikainen och Risto Saarinen (1994–) samt Heta Hurskainen (2018-) varit finländska medlemmar i kommissionen. Kommissionens följande teman är sannolikt skapelsen och pneumatologin (läran om den heliga Anden).

Dokument på finska

Tillbaka till toppen