Sånger i ungdomsarbetet

Ungdomens Kyrkodagar 2023 beslöt att man ska utforma en lista på 20 sånger som skulle finnas med i alla församlingarns sånghäften för att det skulle vara lättare att känna igen sig när man rör sig på gemensamma evenemang. Den första listan blev klar i januari 2024 och sammanställdes så att både ungdomsarbetsledare och ungdomar fick svara på en enkät och berätta vilka sånger som var favoritsångerna i olika kategorier. En arbetsgrupp analyserade resultaten och på basis av dem skapades listan.

20 sånger för alla

Du vet väl om att du är värdefull
Give me oil
Glory to the Father (psalm 939)
Du omsluter mig (psalm 915. OBS! Finns verser som många församlingar använder.)
Innan natten kommer (psalm 929)
Steg för steg (psalm 940 och UK-temasång)
Så länge jag lever
Min Jesus, min Herre (Ropa till Gud) (psalm 816)
Murar (UK-temasång)
Hosianna (Jag är svag, men ändå stark)
Rätt till liv (Jesus, su som älskar oss) (psalm 900, UK-temasång)
Gud, i dina händer (psalm 914. OBS! Finns en annan översättning som en hel del församlingar använder. Texten börjar: “I din hand, o, Herre…”)
Bygg inte hus
Du är helig, du är hel (psalm 870)
Du är en bön (Bli stilla)
Du som är törstig
One of us (If God had a name)
Våga vara den du är
Jag vill ge dig i Herre min lovsång (psalm 803)
Oceans (Where feet may fail)

Sånger kategorivis

Nedan finns kortare listor med fler sånger. Listorna innehåller högst fem sånger som fick flest röster kategorivis, men som inte rymdes med på den långa listan. Dessa listor kan användas som komplement till den långa listan.

Lugnare sånger

Reckless love
Father God
Mighty to save (Saviour, he can move the moutains)
I ditt ansiktes ljus (Jag kommer som jag är)
Berättelser (UK-temasång)

Högtempo sånger

Räck mig din hand
All night, all day
Let it be known
Det finns så många sköna människor
Benjaminimini

Sånger för kvälls-/skojprogram

Funky chicken
Here they come on their ponies
Vem är kungen i djungeln/Who’s the King of the jungle
Hur kom Mose över stora Röda hav?
Aluette

Under nattvarden

Ät mitt bröd (psalm 874)
Brödet är ett (psalm 873)
När vi delar det bröd som han oss ger (psalm 229)

Under bönestunden

Bara i dig har min själ sin ro (psalm 906)
På dig min Gud förtröstar jag
Öppna dina knutna händer
Möt mig nu som den jag är (psalm 917)
Gud, som haver barnen kär (psalm 493)

Psalmer ur gamla psalmboken

87 För att du inte tog det gudomliga
153 Måne och sol
172 Lågorna är många
188 Det finns en plats
432 Var inte rädd

Profan musik med kristet budskap

You raise me up (Josh Groban/Westlife m.fl)
Fix you (Coldplay)
Hallelujah (Leonard Cohen)
Esmaraldas bön (ur Disneys film Ringaren i Notre Dame)
Dont you worry child (Swedish House Maffia)

UK-temasånger

Vi bygger fred
Vår Gud ger oss frihet
OMG
Och ger dej sin frid
Fri att dela

Tillbaka till toppen