Storläger

Med jämna mellanrum ordnas storläger både områdesvis, nationellt och internationellt. Lägren innebär många viktiga uppdrag för FRANSarna

Kommande läger

Kommande större läger är Österbottens områdesläger ÖS på 24/7 sommaren 2024, Finlands Svenska Scouters förbundsläger 2026 och Finnjamboree 2028.

Tidigare läger och FRANSuppdrag

På Finnjamboree 2022 Kajo deltog flera FRANSsar i olika uppdrag.

Sommaren 2022 deltog 13 500 scouter i scouternas storläger Kajo. Ett 40-tal församlingsscoutarbetare, d.v.s. FRANSsar eller andra församlingsanställda medverkade i lägret med många olika uppdrag. De fungerade som mästare, tior, experter och förverkligare. FRANSsarna arbetade med bl.a. andligt stöd, i program kring åskådningsfostran, med personliga möten, i lägrets lägerkårer, lägercoacher och explorerlotsar. Enskilda FRANSsar var också med i gemensamma program och till och med i lägrets brandkår.

En grupp scouter från Finland deltog i världsjamboreen i Sydkorea i augusti 2023.

Tillbaka till toppen