Lutherska världsförbundets instruktioner

Lutherska världsförbundets instruktioner gäller församlingens anställda och volontärer:  

 • Alla människor bemöts respektfullt, med uppskattning och jämlikt. 
 • Personliga, professionella eller andra mänskliga relationer ska inte missbrukas på oetiska sätt eller för oetiska syften. 
 • Personer i makt- eller auktoritetsposition har ett särskilt ansvar för sin egen verksamhet.  
 • Kulturella och sociala skillnader och förfaringssätt ska beaktas sensitivt. 
 •  Andra människors gränser ska respekteras och de får inte överskridas. En annan människas ”nej-signal” ska respekteras även om signalen är ordlös. 
 •  Det är viktigt att vara medveten om sådant som sänker tröskeln för oönskat beteende. Sådana faktorer är till exempel att befinna sig långt hemifrån i en främmande omgivning eller rikligt alkoholbruk
 •  Man bör och har rätt att uttrycka ett klart ”nej” vid alla opassande förslag eller kontakter. Man har rätt att säga att opassande beteende inte är välkommet. 
 •  Det är under inga omständigheter godtagbart att en anställd byter pengar, föremål eller tjänster mot sexuella tjänster av något slag. 
 •  Det är under inga omständigheter godtagbart att en anställd deltar i fusk, korruption eller oetisk verksamhet av något slag. 
 •  Ingen får ge falskt vittnesmål om någon annan och till exempel anklaga en annan för trakasseri eller utnyttjande utan orsak, i eget intresse. 
 •  Gott och respektfullt beteende är en självklar del av arbetsuppgifterna men hör också till det övriga sociala livet
 •  Alla anmälningar som församlingen får om trakasserier eller utnyttjande tas på allvar och undersöks. 
 •  Den som har utsatts för trakasserier eller utnyttjande får samtalshjälp och handledning. Vid behov görs en polisanmälan. 
 •  Även den som gjort sig skyldig till trakasserier eller utnyttjande får tillfälle till samtal om personen önskar detta.  

Lutherska världsförbundets Code of Conduct (på engelska)

Tillbaka till toppen