Stigen inspirationsdag 9.11.2023

Stigen logo

Inspirationsdag kring Stigen

Välkommen på inspirationsdag kring Stigen torsdag 9 november kl. 10.00–15.00 på Kyrkostyrelsen Södra kajen 8, Helsingfors och via Teams. Teams-länken skickas till dem som har anmält sig.

Under dagen får vi ta del av inlägg och diskussion som ger inspiration både för större strategiska helheter och det egna konkreta arbetet i vardagen.I Svenska kyrkan har man sedan 2019 erbjudit församlingarna projektet Kommunikation som mission för att utveckla och stärka deras kommunikativa förmåga. I projektet behandlas bland annat:

  • Församlingens kommunikativa förmåga och synlighet
  • Behovet och betydelsen av en faktabaserad omvärldsanalys
  • Strategiskt och medvetet tänk för att nå fram och skapa relation

Eftersom projektet har varit uppskattat och innehåller många likheter med Stigen har vi bjudit in en av initiativtagarna Magdalena Widmark, analysansvarig i Svenska kyrkan, för att berätta om deras erfarenheter. I inspirationsdagen medverkar också representanter från Härnösands stift, samt några av dina kolleger i andra församlingar som berättar om hur de kommit i gång med Stigen. Förutom inspirerande inlägg blir det också diskussion och reflektion kring det egna arbetet.

Inspirationsdagen är kostnadsfri. Anmälan har avslutats 1.11.2023. Ta kontakt med Stefan Myrskog om du vill komma med!

PROGRAM
Inspirationsdag kring Stigen 9.11.2023

09.30 Drop in  

10.00 Välkommen, Stefan Myrskog 

10.05 Kommunikation som mission, Magdalena Widmark

11.00 Frågor och diskussion i anslutning till Magdalenas inlägg 

11.30 Lunch (på egen bekostnad) 

12.30 Stigen i Åbo svenska församling, inledning Jånna Koivunen, samtal 

13.00 Stigen i Esbo svenska församling, inledning Mirja von Martens, samtal 

13.30 Stigen i Härnösand stift, Maria Kihl och Maria Vilander Holmqvist, samtal  

14.30 Avslutning 

Tillbaka till toppen