Religionsfrihet 100 år

År 2023 hade det gått 100 år sedan Finland fick en lag som garanterar alla religionsfrihet. Friheten till religion, samvete och övertygelse är en grundläggande mänsklig rättighet och en rikedom för det finländska samhället.

Du hittar Frihet 100 logon i kyrkans mediebank

Under jubileumsåret firar vi det goda som religionsfriheten fört med sig. Varje medborgare i Finland får leva i enlighet med sitt eget samvete och sin tro, kan byta samfund och delta i andlig verksamhet utan tvång. Lagstiftningen stöder friheten att samlas och yttrandefriheten.

Då den nya lagen trädde i kraft 1923 registrerade sig många samfund som religionssamfund. Förändringen var betydande i kyrkan och i hela det finländska samhället men också för många individer och familjer. Det var en viktig historisk vändpunkt som nu är vardag. Idag är Finland ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Den frihet som uppnåddes för hundra år sedan garanterar idag vars och ens frihet. Samtidigt kommer vi ihåg att friheten inte är en självklarhet. Den är något vi väljer och som vi ständigt får arbeta för.

Under jubileumsåret ordnas evenemang med religionsfriheten som tema. I samarbetet deltar kultur och religionsforumet Fokus, Ekumeniska rådet i Finland, USKOT-RESA-forumet och riksdagens religions- och samvetsfrihetsgrupp, och olika aktörer på Kyrkostyrelsen.

Tillbaka till toppen