Bokslut 2021

Kyrkomötet godkände 5.5.2022 verksamhetsberättelsen och bokslutet för kyrkans centralfond 1.1.2021-31.12.2021.

Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut 2021 (i huvudsak på finska)
Ekonomiutskottets betänkande 2/2022; Godkändes enligt betänkandet.

Läs mera (publicerad 5.5.2022): Kyrkomötet beviljade halv miljon euro för att stöda offren för kriget i Ukraina / Kyrkomötet fastställde Kyrkans centralfonds bokslut för räkenskapsåret 2021

Tillbaka till toppen