Säkerheten i lokalerna i normala situationer

Arbetsgivaren är skyldig att se till att hälsorisker för personalen kan undvikas. Det är viktigt att ordna med lokaler som lämpar sig för arbetet. Arbetsgivaren ska sörja för belysningen i lokalerna, för en sund andningsluft och för tillräckligt utrymme och lugn att utföra arbetet. Det är särskilt viktigt att säkerställa ett tillräckligt integritetsskydd vid behandling känsliga uppgifter eller till exempel enskilda samtal. Datorskärmen ska kunna svängas så att andra inte kan se den.
Genom att vidta åtgärder som ovanstående visar arbetsgivaren sin uppskattning och respekt för såväl medarbetaren som innehållet i arbetet. En god kvalitet på arbetet möjliggörs också på detta sätt.

Tillbaka till toppen