Ro att växa – Kasvurauha

Ekumeniskt hybridseminarium den 25.10 kl. 9.30–16.30. Seminariet hålls på Södra kajen 8, Helsingfors (Kyrkostyrelsen) och på Ev.luth. kyrkans Youtubekanal.

Vi vill skapa en tryggare församling som stöd för barns och ungas växande. Det ekumeniska seminariet är avsett för anställda och förtroendevalda i församlingar, organisationer och olika kyrkor. Inläggen hålls till största delen på finska  och det går bra att använda svenska vid diskussionerna och tid för frågor.

Seminariet är avgiftsfritt. Lunch till självkostnadspris. Kaffe ingår.

Anmäl dig via Lyytilänken

Ro att växa. En tryggare församling som stöder barn och unga i deras växande. Hur kan vi som kyrkor garantera att vår verksamhet är trygg? I diskussionerna medverkar sakkunniga från olika områden. Seminariet riktar sig till den som arbetar inom fostran och till kyrkornas ledare. Programmet är tvåspråkigt.
Tillbaka till toppen