Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig i stiften. Samtidigt väljs även medlemmarna i stiftsfullmäktige.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättas 13.2.2024.

För valen gäller bestämmelserna i den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023), som trätt i kraft 1.7.2023.

Kyrkomötesombuden Katri Korolainen och Ilkka Pöyhönen berättar om sina erfarenheter. Ingendera kandiderar i valet 2024. Länk till sidan med videor.

Mer information ger

juristi

Suvi-Maria Wilska

+358401627145

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

förvaltningssekreterare

Maria Borg-Karlsson

+358401425171

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

verkkoviestintäpäällikkö

Lari Lohikoski

+358503469041

Eteläranta 8
00160, Helsinki

asiantuntija

Tuija Helenelund

+358505298503

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Tillbaka till toppen