Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig i stiften. Samtidigt väljs även medlemmarna i stiftsfullmäktige.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättades 13.2.2024.

Se de preliminära valresultaten.

För valen gäller bestämmelserna i den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023), som trätt i kraft 1.7.2023.

Kyrkomötesombuden Katri Korolainen och Ilkka Pöyhönen berättar om sina erfarenheter. Ingendera kandiderade i valet 2024. Länk till sidan med videor.

Mera information:
Suvi-Maria Wilska
suvi-maria.wilska@evl.fi

Tillbaka till toppen